Wednesday, August 11, 2010

For the second time umulan ng uli ng yelo sa Rosales, Pangasinan. Kasama ang malakas na hangin, sa bayan ng Rosales maraming nasira na tindahan,at nabahang paaralan ng Rosales, National High School. Nagsimula ang pag-ulan ng yelo sa oras na 4:30 ng hapon tumagal din ito ng mahigit kalahating oras.

No comments:

Post a Comment